Συμμετοχή του προέδρου ΕΒΕ Φλώρινας στις εργασίες της διευρυμένης Διοικητικής επιτροπής της κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας συμμετείχε στις εργασίες της διευρυμένης Διοικητικής επιτροπής της κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη στις 13 Μαΐου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνέλευσης ο πρόεδρος  του Επιμελητηρίου ανέδειξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά και τις αδυναμίες της Π.Ε Φλώρινας. Επίσης αποφασίστηκαν κοινές δράσεις και συνέργειες των διασυνοριακών επιμελητηρίων με σκοπό την οικονομική ενδυνάμωση των επιχειρήσεων. Αποφασίστηκε να κατατεθεί πρόταση για τη δημιουργία ειδικής φορολογικής ζώνης. Ακόμα,  χρηματοδοτικά εργαλεία χωρίς περιορισμούς για τις επιχειρήσεις, δημιουργία διαμετακομιστικών κέντρων, σύνδεση με σιδηροδρομικό δίκτυο και εν γένει διασυνοριακές επαφές με τα Βαλκάνια και την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κατέθεσε προτάσεις προς υλοποίηση για την ενδυνάμωση νεοφυούς επιχειρηματικότητας καινοτόμων και υφιστάμενων επιχειρήσεων μέσα από το σχέδιο δίκαιης και αναπτυξιακής μετάβασης. Στην προσπάθεια αυτή ζητήθηκε από την κεντρική ένωση επιμελητηρίων η στήριξη και η συνεργασία για την ολοκλήρωση ενός σχεδίου το οποίο θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο στην επιχειρηματικότητα. Τέλος αποφασίστηκε η επόμενη διευρυμένη διοικητική επιτροπή της κεντρικής Ένωσης επιμελητηρίων Ελλάδος να πραγματοποιηθεί στη Φλώρινα.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*