Συνάντηση εργασίας του Προέδρου και μελών της διοίκησης του Επιμελητηρίου Κοζάνης, με τον Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης Δήμου Κοζάνης κ. Δημήτρη Παφύλη, στελέχη της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης Δήμου Κοζάνης και του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου κ.Δραγατσίκα και μελών της διοίκησης του συλλόγου.

Συνάντηση εργασίας του Προέδρου και μελών της διοίκησης του Επιμελητηρίου Κοζάνης, με τον Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης Δήμου Κοζάνης κ. Δημήτρη Παφύλη  και στελέχη της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης Δήμου Κοζάνης πραγματοποιήθηκε τη Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου. Στη συνάντηση συμμετείχαν  και ο Προέδρος του Εμπορικού Συλλόγου κ.Δραγατσίκας και μέλη του Εμπορικού Συλλόγου.

Συζητήθηκαν  θέματα που αφορούν την Ανάπτυξη και τις δράσεις που μπορούν να γίνουν για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή.

Συμφωνήθηκε η από κοινού λειτουργία  για την κατάθεση δέσμης ενεργειών με στόχο την  τόνωση της τοπικής αγοράς και την εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Αποφασίστηκε ότι με το σωστό πλάνο δράσεων, το   χρονοδιάγραμμα που απαιτείται για να γίνει η σωστή προετοιμασία των δράσεων, την ενεργοποίηση σωστών  χρηματοδοτικών εργαλείων και  την συλλογική προσπάθεια όλων των  Φορέων του Δήμου, του Εμπορικού Συλλόγου και του Επιμελητηρίου Κοζάνης μπορεί να λυθεί μέρος των προβλημάτων που έχουν προκληθεί στον εμπορικό κόσμο της περιοχής  λόγω των μέτρων και των περιορισμών για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Στόχος όλων των φορέων είναι να προάγουν την εξωστρέφεια, να επιτύχουν καλύτερο προγραμματισμό ενεργειών και ταυτόχρονα να αναβαθμίσουν το ποιοτικό και αισθητικό αποτέλεσμα των μελλοντικών κοινών δράσεων. Ζητούμενο η εξεύρεση λύσεων που να οδηγούν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που μπορεί να επιτευχθεί με καλύτερο συντονισμό και με την ένωση των δυνάμεων όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*