ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΞΕΙΔΕΙΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16/05/2023

Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την εξειδίκευση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2021-27 διοργανώθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος την Τρίτη 16/05/2023 το πρωί. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από το Επιμελητήριο Φλώρινας, το οποίο παραχώρησε ευγενικά την κεντρική Αίθουσα Εκδηλώσεων του.

Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της έγκρισης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027 και στο πλαίσιο της έγκαιρης ενεργοποίησης των δράσεων των Ειδικών Στόχων 1.01 «Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών» και 1.03 «Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων» του Προγράμματος, πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση ενημέρωσης και διαβούλευσης για την εξειδίκευση των δράσεων που αφορούν την ενίσχυση της έρευνας και της επιχειρηματικότητας.

Κατά την διάρκεια της τεχνικής συνάντησης παρουσιάστηκαν:

  • Οι δράσεις του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020» που αφορούν την ενίσχυση της έρευνας και της επιχειρηματικότητας.
  • Τα αποτελέσματα των Διαδικασιών Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στους τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
  • Τα Σχέδια Εξειδίκευσης των Δράσεων Έρευνας και Επιχειρηματικότητας του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027»

Στην συνέχεια ακολούθησε κύκλος ερωτήσεων και τοποθετήσεων από τους παριστάμενους φορείς.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και τοποθετήθηκαν δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών  επιχειρήσεων ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας κ. Σάββας Σαπαλίδης, και ο εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας στην Επιτροπή Παρακολούθησης κ. Βασίλης Σιωμάδης.

Επίσης συμμετείχε μεταξύ των άλλων και αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με επικεφαλής την Καθηγήτρια κ. Κατερίνα Μέλφου, η οποία τόνισε την αναγκαιότητα ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ της Ερευνητικής και Επιχειρηματικής κοινότητας.

Τέλος, την συνάντηση συντόνισαν και υποστήριξαν Ομάδα Στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης με επικεφαλείς τον Προϊστάμενο της κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη.

Το Επιμελητήριο Φλώρινας τους ευχαριστεί για την επιλογή της πόλης μας για την διοργάνωση αυτής της τόσο σημαντικής τεχνικής συνάντησης και για την παρουσία τους σε αυτή, δηλώνοντας ότι η επιχειρηματική κοινότητα της πόλης μέσω του Επιμελητηρίου στηρίζει κάθε ενέργεια ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της διασύνδεση της με την έρευνα και την καινοτομία.

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*