ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΖΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Περιγραφή θέσης: ▪ Τουλάχιστον 5 ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ▪ Γνώση χρήσης ERP ή προγράμματος διαχείρισης αποθήκης WMS ▪ Καλή γνώση προγραμμάτων MS Office (Word, Excel) ▪ Γνώση χρήσης RF Scanner ή PDA ▪ Δυνατότητα χρήσης παλετοφόρων ▪ Γνώση αγγλικών ▪ Δίπλωμα οδήγησης. -Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις Κύρια Καθήκοντα: ▪ Παραλαβή εμπορευμάτων και τακτοποίηση ▪ Φορτοεκφορτώσεις εμπορευμάτων ▪ Τοποθέτηση εμπορευμάτων σε παλέτες και ράφια ▪ Συνεχής ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος της εταιρείας ▪ Εκτέλεση παραγγελιών (picking-packing) ▪ Προγραμματισμός παραγγελιών εσωτερικού επιλογή εμπορευμάτων προς παραγωγή ▪ Εκτέλεση απογραφών αποθήκης ανά τακτά χρονικά διαστήματα ▪ Τήρηση κανόνων ασφάλειας ▪ Διαχείριση και έλεγχος της αποθήκης ▪ Πακετάρισμα, ζύγισμα και επισήμανση των εμπορευμάτων για παράδοση ή αποθήκευση ▪ Τακτοποίηση και καθαριότητα Δεξιότητες: ▪ Υπευθυνότητα, εχεμύθεια, ευελιξία, συνέπεια και επαγγελματική συνείδηση ▪ Πνεύμα ομαδικότητας και ικανότητα άριστης συνεργασίας ▪ Δυνατότητα εργασίας σε διευρυμένο ωράριο, ανάλογα με τις συνθήκες.

Αποστολή βιογραφικών μέχρι Πέμπτη 25/11/2021 στο info@e-poimenon.gr Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2386023202

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*