Τις συμβάσεις εκτέλεσης δυο (2) έργων, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γιώργος Κασαπίδης, σήμερα Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

Η πρώτη σύμβαση αφορά στην εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ¨ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΒΟΛΙΑΝΗΣ¨ ΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ – Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ», προυπολογισμού 74.400,00€. Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση, η συντήρηση και η ανάδειξη του μνημείου. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού του καταστρώματος, των όψεων και του εσωραχίου της γέφυρας, αποκατάσταση του ακροπτέρυγου στο ανάντι της αριστερής πλευράς, αντικατάσταση των φθαρμένων λίθων και συμπλήρωσή τους με αρμολόγημα και σφράγισμα των αρμών της λιθοδομής. Επίσης, περιλαμβάνονται εργασίες για την προστασία της επιφάνειας του καταστρώματος. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις των ΚΑΠ.

Η δεύτερη σύμβαση, αφορά στο έργο  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ 6ο ΧΛΜ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΙΑΝΗΣ», προυπολογισμού 74.000,00€. Με την παρούσα σύμβαση προβλέπεται η αποπεράτωση των τεχνικών στο 6ο χλμ του επαρχιακού δρόμου Κοζάνης – Αιανής, ενώ περιλαμβάνονται εργασίες αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας της παρακαμπτήριας οδού, καθαρισμός της κοίτης και των πρανών του υδατορέματος από τη βλάστηση και τα φερτά υλικά. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η Περιφερειακή Αρχή τηρεί τη δέσμευση της για υλοποίηση έργων προστασίας και ανάδειξης της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομίας της Δυτικής Μακεδονίας καθώς και έργων υποδομών που θα βελτιώσουν τις οδικές μεταφορές, θα μεγιστοποιήσουν την ασφάλεια των χρηστών και θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*