Τοποθέτηση πινακίδων πληροφοριών και ενημέρωσης στον χώρο του Βυζαντινού Κάστρου Σερβίων

Με την τοποθέτηση πινακίδων πληροφοριών και ενημέρωσης ολοκληρώθηκαν  οι εργασίες αναστήλωσης του Δυτικού Πύργου στον χώρο του Βυζαντινού Κάστρου Σερβίων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης.

Μετά από αρκετούς μήνες εργασιών και με γνώμονα τον σεβασμό στην ιστορία και την αρχιτεκτονική του μνημείου, έχει πλέον ολοκληρωθεί με επιτυχία η αποκατάσταση του πύργου στην αρχική του μορφή.

Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, τοποθετήθηκαν ειδικά σχεδιασμένες πινακίδες πληροφοριών και ενημέρωσης μπροστά από τα μνημεία, προσφέροντας ουσιαστική πληροφόρηση στους επισκέπτες σχετικά με την ιστορία και τη σημασία του κάθε μνημείου. Αυτή η πρωτοβουλία συμβάλλει στην εκπαίδευση και την ενημέρωση του κοινού, ενώ παράλληλα προωθεί την προστασία και την ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου.

Η Δημοτική Αρχή εκφράζει τις ευχαριστίες της προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, καθώς και όλους όσους συνέβαλλαν στην υλοποίηση αυτού του έργου, συνεχίζοντας να εργάζεται σε συνεργασία με όλους τους φορείς, για τη διατήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού κληρονομήματος του Δήμου Σερβίων.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*