Το Εργατικό Κέντρο Φλώρινας για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Την παγκόσμια ευαισθητοποίηση και δράση για την προστασία του περιβάλλοντος ενθαρρύνει  ο ΟΗΕ μέσω του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Οργανισμού.

Το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του ΟΗΕ (UNEP) διοργανώνει ετησίως εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η οποία γιορτάζεται στις 5 Ιουνίου σε περισσότερες από 100 χώρες.

Το σύνθημα «Έχουμε μόνο μία Γη»,  ακούστηκε για πρώτη φορά στη Διάσκεψη της Στοκχόλμης στις 5 Ιουνίου του 1972 και από τότε η 5η Ιουνίου καθιερώθηκε ως  Ημέρα Περιβάλλοντος για να υπενθυμίζει την ανάγκη προστασίας του. Σήμερα 50 χρόνια μετά, επιτακτική παραμένει η ανάγκη η ανθρωπότητα να διαφυλάξει τους πεπερασμένους πόρους  και το οικολογικό απόθεμα του Πλανήτη.

Εν μέσω πρωτόγνωρων καταστάσεων που δημιούργησαν η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τις συνεπακόλουθες σοβαρές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, δημιουργούνται νέα δεδομένα σε κρίσιμους τομείς που συνδέονται με την  ενέργεια, την επισιτιστική κρίση, την ακρίβεια, τον πληθωρισμό και επηρεάζουν συνολικά τις συνθήκες διαβίωσης και την  ποιότητα ζωής, που συνδέεται άρρηκτα και με  την κατάσταση του περιβάλλοντος.

Μια σημαντική πρόκληση για τη χώρα μας  που άπτεται  του περιβάλλοντος και των συνθηκών διαβίωσης  είναι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται με διαρκώς αυξανόμενη συχνότητα και ένταση και οδηγούν σε φυσικές καταστροφές, καταστροφές βασικών υποδομών, καταστροφές της γεωργικής παραγωγής και απώλειες ανθρωπίνων ζωών. Πέραν της αντιμετώπισής τους με όρους πολιτικής προστασίας, είναι αναγκαία η έγκαιρη εκτίμηση της τρωτότητας των ζωτικής σημασίας υποδομών και κλάδων της οικονομίας με άμεση λήψη μέτρων πρόληψης και προστασίας.

Παράλληλα, η διαδικασία προσαρμογής  πρέπει να έχει κοινωνική προστιθέμενη αξία για να μην δημιουργήσει κοινωνικό χάσμα και να αντισταθμίζει τις απώλειες που μπορεί να υπάρξουν, σε  τομείς της οικονομίας που θα υποστούν αλλαγές και θα οδηγήσουν σε παροπλισμό θέσεων εργασίας, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν νέοι τομείς που απαιτούν  νέες δεξιότητες.

Πρέπει να διασφαλισθεί μια δίκαιη μετάβαση (just transition) σε ένα νέο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης και αυτό  προϋποθέτει έγκαιρο σχεδιασμό και πρόβλεψη ούτως ώστε να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι το τίμημα.

Οι κοινωνικές επιπτώσεις που απορρέουν από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος  και τις οποίες βιώνουν εντονότερα οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και τα πλέον αδύναμα στρώματα του πληθυσμού, συνδέονται με την ενεργειακή φτώχεια, την κακή ποιότητα ζωής (ατμοσφαιρική ρύπανση, έλλειψη πρασίνου, θόρυβος κλπ) που με την σειρά τους υποσκάπτουν την δημόσια υγεία.

Το ΕΚΦ και οι εργαζόμενοι με τους αγώνες μας  ζητάμε την εφαρμογή πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης που να συνδέει αρμονικά την κοινωνία με την οικονομία και το περιβάλλον. Αυτή η ανάπτυξη μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να αποτελέσει μοχλό κοινωνικής ευημερίας.

Η θέση του ΕΚΦ ήταν και είναι ξεκάθαρη  “Δεν υπάρχουν δουλειές σ ένα νεκρό πλανήτη”. Αναγνωρίζουμε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ο μόνος δρόμος για αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, με ασφαλείς συνθήκες.

Για υγιή οικοσυστήματα και ένα ασφαλές  περιβάλλον για εμάς και τα παιδιά μας θα πρέπει:

  1. Να υπάρξει ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία
  2. Μέτρα Πρόληψης για αποφυγή μελλοντικών καταστροφών
  3. Σωστή στελέχωση σε κρίσιμες θέσεις και τομείς από καταρτισμένο προσωπικό
  4. Διασφάλιση της προστασίας της φύσης με αυστηρά όρια ως προς τη χωροθέτηση και τη λειτουργία των δραστηριοτήτων σε ευάλωτες περιοχές.
  5. Επαναφορά των αρμοδιοτήτων στους Φορείς Προστατευόμενων Περιοχών

Με την διαρκή παρουσία μας και τις θέσεις μας στα ζητήματα του περιβάλλοντος, διεκδικούμε λόγο και ρόλο για τα Συνδικάτα με στόχο οι όποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν να έχουν κοινωνικό πρόσημο και αντίκρισμα.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης δεν πρέπει να  περιορίζεται μόνο  στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας. Προϋποθέτει υγιή οικοσυστήματα (δασικά, υγροτοπικά, θαλάσσια, παράκτια), για την ίδια την υποστήριξη της ζωής.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*