Το ΤΕΕ/ΤΔΜ, συμμετέχοντας στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υπό τον τίτλο «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης» τοποθετήθηκε ως εξής:

  • Προτείνεται ή δημιουργία δύο υπηρεσιών Διαχείρισης, μια στην Δυτική Μακεδονία και μια στην Μεγαλόπολη (όχι μία στην Αθήνα που προτείνει το σ/ν), για να είναι εφικτή η συνεργασία με τις τοπικές δημοτικές επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια, τις αναπτυξιακές εταιρίες, τις τεχνικές υπηρεσίες των τελικών δικαιούχων, τα τοπικά γραφεία μελετών και συναφών ειδικοτήτων καθώς και με τα συναρμόδια υπουργεία. Επίσης προτείνεται η σύναψη συμβάσεων με επιστήμονες ή επιχειρήσεις, δεσμευτικά, για επιλογή ειδικά του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού, με διαδικασίες που θα λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά στη Δυτική Μακεδονία. Η διαχείριση της Μετάβασης δεν μπορεί να γίνεται με αθηνοκεντρική λογική. Αποτελεί κατάργηση κάθε έννοιας επιτελικού κράτους και παραπέμπει σε παρωχημένα μοντέλα διοίκησης.

 

  • Πρόβλεψη για τη συμμετοχή της Τοπικής Κοινωνίας των πολιτών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Δυτικής Μακεδονίας στις συμμετοχικές διαδικασίες (σχεδιασμός, διακυβέρνηση, σχεδιασμός δράσεων, πολεοδομικός σχεδιασμός στις ιδιαίτερες περιοχές των ορυχείων, κλπ)  με τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού) του ΤΕΕ και των υπολοίπων Επιμελητηρίων της Δυτικής Μακεδονίας.

 

  • Σε σχέση με τις τηλεθερμάνσεις, λόγω της ιλιγγιώδους αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου προτείνεται η συνέχιση της λειτουργίας των μονάδων ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου 3,4 και 5 καθώς και του ΑΗΣ Μελίτης, τόσο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και για την λειτουργία των Τηλεθερμάνσεων.

 

  • Προτείνεται να υπάρχει ειδική πρόβλεψη ή πρόνοια για τις περιοχές των λοιπών ορυχείων λιγνίτη τα οποία λειτουργούν ακόμη ή λειτούργησαν στο παρελθόν από ιδιωτικές εταιρίες. Τα εν λόγω ορυχεία εντοπίζονται στον νομό Φλώρινας (λιγνιτωρυχεία Αχλάδας, Βεύης και Βεγόρας) και καταλαμβάνουν σημαντικού μεγέθους εκτάσεις.

 

  • Η δημιουργία μιας μεγάλης ΒΙΠΕ μεταξύ των έργων δίκαιης μετάβασης θα πρέπει οπωσδήποτε να αποτελέσει προτεραιότητα, προκειμένου να υπάρξει στην περιοχή της Κοζάνης οργανωμένος και αδειοδοτημένος χώρος υποδοχής επενδυτών.

 

  • Τέλος προτείνεται ότι: «Εκτός των πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης  αλλά και εντός των περιοχών, οι οποίες καλύπτουν τα  Ε.ΣΙ.ΔΙΜ να έχουν προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ» και όχι των 5.000.000 ευρώ που προτείνει το νομοσχέδιο, ούτως ώστε να συμπεριληφθούν οι μικρομεσαίοι επενδυτές της περιοχής.

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*