Τρεις διαφορετικές πρωτιές για το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Κοζάνης στην εκατοντάχρονη και πλέον ιστορία του

Το Επιμελητήριο Κοζάνης ανακοινώνει τρείς σημαντικές διακρίσεις – πρωτοβουλίες του που ολοκληρώθηκαν και συνοψίζονται ακολούθως :

Το Επιμελητήριο της Κοζάνης υλοποιεί το μεγαλύτερο συγχρηματοδοτούμενο έργο της ιστορίας του μέσω της Ένταξης της Πράξης «Πλοηγός Δεξιοτήτων στην Κοζάνη Δυτικής Μακεδονίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6001146 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» που αφορά στην κατάρτιση 500 ανέργων της Π.Ε. Κοζάνης στους τομείς της ψηφιακής και της πράσινης οικονομίας συνολικού προϋπολογισμού 3.227.750,00 ευρώ. Απόρροια των ανωτέρω αποτελεί η διεξαγωγή του πρώτου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ιστορίας του που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. https://www.evekozani.gr/Page/display_page/16718

Επιπρόσθετα το ΕΒΕ Κοζάνης πέτυχε την ένταξη του πρώτου απευθείας χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση  έργου του,  στο πλαίσιο της δράσης ΚΑ2 Συνεργασία  μεταξύ  Οργανισμών και Ιδρυμάτων (ΚΑ220 & ΚΑ210) στον τομέα «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Erasmus+ 2023, 1ος κύκλος. Πρόκειται για μία πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ πρόταση η οποία αξιολογήθηκε ως πρώτη μεταξύ άλλων σε ανταγωνιστική διαδικασία. Η πρόταση στην οποία το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Κοζάνης αποτελεί και τον επικεφαλής εταίρο του έργου φέρει το ακρωνύμιο TOTEM και αφορά  περιοχές με σημαντική πολιτιστική κληρονομιά, στις οποίες δραστηριοποιούνται ποικίλοι φορείς (σωματεία, σύλλογοι κ.λπ.) που προσπαθούν να διατηρήσουν και να διασώσουν πολιτιστικό υλικό από το παρελθόν και να καταγράψουν και να αναδείξουν τις δραστηριότητες του σήμερα. Βασικά μέσα –εργαλεία σε αυτή την προσπάθεια, είναι μέθοδοι ψηφιοποίησης, κοινωνική δικτύωση, οι νέες τεχνολογίες, τα εργαλεία και εφαρμογές που βασίζονται σε πλατφόρμες λογισμικού και ανοιχτού κώδικα, εξοπλισμό υψηλής ποιότητας και απόδοσης. Βασικές συνεργαζόμενες χώρες αποτελούν η Τουρκία, η Αλβανία, η Βουλγαρία η Γαλλία και η Ισπανία.  https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/4231

Τέλος το Εμπορικό και βιομηχανικό Επιμελητήριο της Κοζάνης ολοκλήρωσε την πρώτη εκκαθάριση – επικαιροποίηση του μητρώου του το οποίο σήμερα αριθμεί 10.246 ενεργές επιχειρήσεις, αποτέλεσμα που προήλθε μετά από σειρά διασταυρώσεων με την ΑΑΔΕ και το ΓΕΜΗ όπως αποτυπώνεται και στο επισυναπτόμενο report. H διοίκηση του Επιμελητηρίου της Κοζάνης επεξεργάζεσαι περαιτέρω τα σχετικά ευρήματα και θα προβεί και σε νέες ανακοινώσεις με αριθμητικά και ποιοτικά δεδομένα προϊόν της ολοκληρωμένης πλέον διαχείρισης του εσωτερικού της  μητρώου. https://www.evekozani.gr/Page/display_page/16721

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*