Υλοποίηση δύο έργων στην Εράτυρα και στο Κριμήνι, συνολικού προϋπολογισμού 221.483,87 ευρώ.

Υπεγράφησαν δύο συμβάσεις μεταξύ του Δημάρχου Βοΐου κ. Χρήστου Ζευκλή με αντίστοιχους αναδόχους, για την εκτέλεση έργων στην Εράτυρα και στο Κριμήνι.

Συγκεκριμένα:

  1. A) Υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου Βοΐου κ. Χρήστου Ζευκλή, του Προέδρου της ΔΕΥΑΒ κ. Αλέξανδρου Ζιμπιλίδη και του αναδόχου κ. Βασιλείου Δήλμα, σύμβαση έργου για την ολοκλήρωση της κατασκευής εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Εράτυρα.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Την κατασκευή νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού με αγωγούς 3ης γενιάς, μήκους 1.620 μέτρων.
  • Συνδέσεις σε δέκα σημεία με τους υφιστάμενους αγωγούς.
  • Την εγκατάσταση ενός πυροσβεστικού κρουνού.
  • Την κατασκευή τριών φρεατίων.
  • Την περίφραξη της υφιστάμενης δεξαμενής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 185.483,87 ευρώ και χρηματοδότηση προέρχεται από το Ε.Α.Π.-Π.Δ.Μ. 2012- 2016.

Β) Υπεγράφη, μεταξύ του Δημάρχου Βοΐου κ. Χρήστου Ζευκλή και του κ. Στέργιου Καραβελιά, εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του αναδόχου, σύμβαση έργου για την πλακόστρωση της οδού Παπανικολάου στο Κριμήνι.

Το έργο περιλαμβάνει την τσιμεντόστρωση και την πλακόστρωση της οδού από την οικία Γατσούλη Λέανδρου στην είσοδο του οικισμού έως την οικία Ζηγούρα Χρήστου και το συνολικό μήκος του δρόμου που θα συντηρηθεί είναι 160μ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 36.000,00 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το κληροδότημα «Ιωάννη Θ. Τσιόλια» και από ιδίους πόρους του Δήμου Βοΐου.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*