Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης για το Αρδευτικό Δίκτυο Αμμουδάρας-Αμπελοχωρίου-Βοτανίου προϋπ. 7.035.000,00€ & Πενταβρύσου- Ομορφοκκλησιάς προϋπ. 2.730.000,00€ από την Π.Ε. Καστοριάς

Αίτηση στήριξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 στη δράση  4.3.1.«Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» προχώρησε η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς για αρδευτικά δίκτυα της περιοχής, συνολικού προϋπολογισμού 9.765.000,00€.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται α) για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης  της πράξης με τίτλο: «Αρδευτικό Δίκτυο Αμμουδάρας – Αμπελοχωρίου – Βοτανίου Ν. Καστοριάς», προϋπ. 7.035.000,00€ στο Δήμο Άργους Ορεστικού και β) για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης   της πράξης με τίτλο: «Αρδευτικό Πενταβρύσου νομού Καστοριάς», προϋπ. 2.730.000€ στο Δήμο Καστοριάς.

  • Όσον αφορά το «Αρδευτικό Δίκτυο Αμμουδάρας – Αμπελοχωρίου – Βοτανίου Ν. Καστοριάς», αντικείμενο της πρότασης αποτελεί η κατασκευή των απαιτούμενων έργων για την άρδευση καλλιεργούμενων εκτάσεων, συν. έκτασης περίπου 2.600 στρεμμάτων στις τοπικές κοινότητες Αμμουδάρας, Αμπελοχωρίου και Βοτανίου.  Συγκεκριμένα, προτείνεται η κατασκευή Έργου υδροληψίας πλησίον του ποταμού Αλιάκμονα. Αντλιοστάσιο κεφαλής, το οποίο θα μεταφέρει το αντλούμενο νερό.  Αγωγός μήκους περ. 1,6 χλμ. που θα συνδέει την υδροληψία με τη δεξαμενή αναρρύθμισης. Δεξαμενή αναρρύθμισης, μεταξύ των οικισμών Αμπελοχωρίου και Αμμουδάρας. Αρδευτικό δίκτυο με τους απαραίτητους αγωγούς και τα  όργανα ελέγχου για την ορθή υδραυλική λειτουργία του δικτύου, καθώς και υδροληψίες άρδευσης.
  • Όσον αφορά το «Αρδευτικό Πενταβρύσου -Ομορφοκκλησιάς και νομού Καστοριάς» αντικείμενο της πρότασης αποτελεί η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών για την άρδευση καλλιεργούμενων εκτάσεων των αγροκτημάτων Πενταβρύσου και Ομορφοκκλησιάς, συνολικής έκτασης 1.150 στρεμμάτων. Προτείνεται η κατασκευή αντλιοστασίων και δεξαμενών για την εξασφάλιση των απαραίτητων πιέσεων, σε θέσεις στις περιοχές άρδευσης. Σε κάθε θέση αντλιοστασίου θα γίνει δεξαμενή τροφοδοσίας αποταμίευσης συν. όγκου 2.320 κυβ. μέτρων. Επίσης, περιλαμβάνεται η κατασκευή αγωγού μεταφοράς συν. μήκους 11.933 μ. ή συντήρηση υφιστάμενων, καθώς και αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου με τις απαραίτητες συσκευές ελέγχου και χειρισμού, για την ορθή αξιοποίηση του αρδευτικού νερού.

Η Περιφερειακή Αρχή αξιοποιεί κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει στη διάθεσή της και επενδύει στον πρωτογενή τομέα της περιοχής.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*