Υπογράφηκε στη Φλώρινα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, η σύμβαση για την “Βελτίωση και Αναβάθμιση Υφιστάμενων Κτιριακών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα”.

Υπογράφηκε στη Φλώρινα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, η σύμβαση για την “Βελτίωση και Αναβάθμιση Υφιστάμενων Κτιριακών Υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα”.
Μετά την υπογραφή έγινε η παρουσίαση του έργου

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*