Υπογραφή σύμβασης από τον Δήμαρχο Σερβίων Χ. Ελευθερίου για τη συντήρηση της εσωτερικής οδοποιίας του Δήμου Σερβίων

Υπογράφηκε την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024, από τον Δήμαρχο Σερβίων Χρήστο Ελευθερίου και τον ανάδοχο, η σύμβαση για την κατασκευή του έργου, «Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Σερβίων», με συνολικό προϋπολογισμό 600.000 ευρώ (με ΦΠΑ).

Το έργο, με πηγή χρηματοδότησης το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» και τον Τοπικό Πόρο, αφορά σε εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης τριάντα (30) δημοτικών οδών που βρίσκονται εντός των ορίων και δέκα (10) οικισμών του Δήμου Σερβίων.

Οι εργασίες εντάσσονται στα πλαίσια της τακτικής συντήρησης της εσωτερικής οδοποιίας του Δήμου Σερβίων και κρίθηκαν αναγκαίες προκειμένου να καλύψουν απαιτήσεις αποκατάστασης των οδοστρωμάτων.

Σκοπός των επεμβάσεων είναι η βελτίωση της βατότητας των δημοτικών οδών και η εξασφάλιση ασφαλούς και ομαλής κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων.

Ο Δήμαρχος μετά το πέρας της υπογραφής δήλωσε: «Συνήθως, οι Δημοτικές Αρχές εκτελούν ασφαλτοστρώσεις πριν τις εκλογές. Η δικιά μας Δημοτική Αρχή ιεραρχεί τα έργα και εκτελεί την κατάλληλη χρονική στιγμή. Ήρθε η ώρα λοιπόν, να γίνει το μεγάλο έργο ασφαλτοστρώσεων αξίας 600.000 ευρώ σε όλη την Περιφέρεια του Δήμου Σερβίων».

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*