Υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση δρόμου από Τ.Κ. Δαφνερού προς όρια Π.Ε. Γρεβενών»

Τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση δρόμου από Τ.Κ. Δαφνερού προς όρια Π.Ε. Γρεβενών», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης.

Ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 305.355,63€ (με Φ.Π.Α.) και

χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ041 της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Με το παρόν έργο πρόκειται  να επισκευαστεί  και  να συντηρηθεί ο δρόμος από την Τ.Κ. Δαφνερού έως τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, συνολικού μήκους 3.900m. Το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου είναι διανοιγμένο και στρωμένο με αμμοχάλικο.

Το έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για ανακατασκευή και διαμόρφωση του υπάρχοντος καταστρώματος της οδού σε όλο το μήκος της, διαπλάτυνση της οδού, καθαρισμό και διαμόρφωση τάφρων απορροής ομβρίων και ερεισμάτων, κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων, εργασίες ασφαλτόστρωσης και εργασίες σήμανσης.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζει την υλοποίηση σημαντικών έργων

υποδομής του πρωτογενούς τομέα, με σκοπό του έργου  την  εξυπηρέτηση των αγροτών της περιοχής και η εξασφάλιση της πρόσβασης στα χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, στα όρια με την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*