Υπογραφή σύμβασης του έργου ”ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ”

  Ο Δήμαρχος Αμυνταίου κ.Άνθιμος Μπιτάκης υπέγραψε την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 τη σύμβαση εκτέλεσης έργου ”ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ” ανάδοχος του οποίου είναι η εταιρία ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. Το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται στις 151.668,39 ευρώ και το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ”Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 CLLD LEADER” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α και από Εθνική Δαπάνη.

Το έργο αφορά την παραλιακή δημοτική οδό που εκτείνεται σε όλο περίπου το μήκος ανάπτυξης του οικισμού του Αγ. Παντελεήμονα στη λίμνη Βεγορίτιδα του Δήμου Αμυνταίου. Εξαιτίας της σπουδαιότητας της περιοχής ως υδροβιότοπος και καταφύγιο θηραμάτων η επέμβαση στην περιοχή οφείλει να σεβαστεί το φυσικό περιβάλλον, αλλά και να το αναδείξει λόγω της θέσης και της θέας, αποσκοπώντας στην οργάνωση κίνησης πεζών και οχημάτων, κυρίως για τον περιορισμό της όχλησης.

Η σημερινή παραλιακή οδός στα όρια του οικισμού θα παραλάβει νέα
ασφαλτόστρωση η οποία θα διακόπτεται σημειακά από ζώνες πλακοστρωμένες με πέτρα τοπικής προέλευσης Αγ. Παντελεήμονα  καθώς και δαπεδόστρωση των πεζοδρομίων της παραλιακής οδού. Στην περιοχή του έργου επίσης, θα εγκατασταθούν ρυθμιστικές πινακίδες υψηλής αντανακλαστικότητας και φωτιστικά σώματα οδικού φωτισμού.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*