Υπομέτρο 3.1 Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας

Από το τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής γίνεται γνωστό ότι με την 4166/11-10-2021 (ΑΔΑ: 9ΘΖΜ4653ΠΓ-0ΒΓ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ εκδόθηκε ο επικαιροποιημένος Πίνακας Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου για τις αιτήσεις στήριξης του υπομέτρου 3.1 του ΠΑΑ μετά από την εξέταση των προσφυγών.

Η Απόφαση βρίσκεται αναρτημένη στις ιστοσελίδες www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr.

Για τις αιτήσεις του Πίνακα i. Παραδεκτών αιτήσεων στήριξης θα εκδοθεί Απόφαση Ένταξης για την ένταξή τους στο ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 16 της ΥΑ 8187/2019.

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*