Χρηματοδότηση μελέτης και κατασκευής του Κέντρου Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ) καθώς και της Εφαρμογής συστήματος Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ) Δήμου Εορδαίας, από το Πράσινο Ταμείο.

Με την 266.3.4/2023 (ΑΔΑ: Ε4ΖΙ46Ψ844-Ο4Φ) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, ενεργοποιήθηκε η χρηματοδότηση των παρακάτω προτάσεων-έργων του Δήμου Εορδαίας:

  • Mελέτη και κατασκευή του Κέντρου Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ).
  • Εφαρμογή συστήματος Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ) Δήμου Εορδαίας από το Πράσινο Ταμείο.

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο χρηματοδότησης έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος κατατέθηκε αρχικό αίτημα χρηματοδότησης,  που αφορά τις δράσεις «Μελέτη και κατασκευή του Κέντρου Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ) Εορδαίας» και «Εφαρμογή συστήματος Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ) Εορδαίας», συνολικού προϋπολογισμού 1.350.000 ευρώ, με δικαιούχο τον Δήμο Εορδαίας και φορέα υλοποίησης την ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.., για τις οποίες με την προαναφερόμενη απόφαση του Πράσινου Ταμείου ενεργοποιείτε άμεση χρηματοδότηση 500.000 ευρώ για την έναρξη υλοποίησης των έργων.

Τα Κέντρα Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ) είναι τοπικά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κέντρα συλλογής και διάθεσης υλικών, τα οποία αυξάνουν τη δημιουργικότητα, μειώνουν τα απόβλητα, προωθούν τη συνεργατικότητα, βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής και το περιβάλλον, μέσω της ευαισθητοποίησης των πολιτών και της ενεργής συμμετοχής της κοινότητας/πολιτών. Η ΔΙΑΔΥΜΑ θα αναλάβει την δημιουργία του Κέντρου Δημιουργικής Επαναχρησιμοποιήσεις (ΚΔΕΥ) στο Δήμο Εορδαίας, το οποίο θα αποτελεί μια απλή κτιριακή υποδομή για την ταξινόμηση και την αποθήκευση των υλικών, τα οποία θα διαθέτουν και χώρους έκθεσης των υλικών.

Η λειτουργία τους θα γίνεται από τη ΔΙΑΔΥΜΑ με τη συνεργασία του Δήμου. Ο κάθε πολίτης θα μπορεί χωρίς κόστος είτε να παραδίδει αντικείμενα που δεν είναι απόβλητα και δεν τα χρειάζεται, είτε να αποκτά υλικά από τους χώρους των Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης Υλικών. Το σύνολο των υλικών που θα συγκεντρώνεται στα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης Υλικών θα καταγράφεται σε βάση δεδομένων, στην οποία θα υπάρχει ανοικτή πρόσβαση σε όλους.

Η δημιουργία του Κέντρου Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ), αποτελεί μια δραστηριότητα, που στόχο έχει:

  • Να τεθούν σταδιακά σε εφαρμογή οι δράσεις Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, όπως απαιτεί η κείμενη (Κοινοτική και Εθνική) νομοθεσία.
  • Να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει του πολίτες για την ανάγκη μείωσης της παραγωγής αποβλήτων.
  • Να βελτιώσει την καταναλωτική συμπεριφορά, προωθώντας τη βιώσιμη κατανάλωση
  • Να αυξήσει τη διάρκεια ζωής των αγαθών, υλικών και προϊόντων, μέσω της επαναχρησιμοποίησης.

Αναφορικά με την εφαρμογή συστήματος Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ) Ο Δήμος Εορδαίας σε συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ θα υλοποιήσει πιλοτικά το σύστημα Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ), το οποίο βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Με το σύστημα η χρέωση των δημοτικών τελών θα αναλογεί στην ποσότητα των απορριμμάτων που παράγει κάθε νοικοκυριό και θα δίνει το κίνητρο στον πολίτη να μειώσει την ποσότητα των αποβλήτων που παράγει. Όσο λιγότερα απορρίμματα παράγει τόσο λιγότερα θα πληρώνει. Το σύστημα ΠΟΠ αποτελεί κίνητρο για να αλλάξουμε συνήθειες και να μειώσουμε τις ποσότητες των αποβλήτων που παράγουμε.

Η χρηματοδότηση της συγκεκριμένης πρότασης του Δήμου Εορδαίας αποτελεί ακόμα μία απτή απόδειξη του σχεδίου περιβαλλοντικής αναβάθμισης και οικολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων, που έχει θέσει ως μία από τις προτεραιότητες της η δημοτική αρχή, στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών του Δήμου Εορδαίας.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*