Χρηματοδότηση 28 έργων για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – LEADER,

Χρηματοδότηση 28 έργων για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – LEADER,

συνολικής δημόσιας δαπάνης 2,8 εκ. ευρώ, στο Μέτρο 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020,

με Ομάδα Τοπικής Δράσης την ΑΝΚΑΣ ΑΕ-ΟΤΑ

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε την ένταξη 28 έργων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.780.765 ευρώ για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – LEADER, στο Μέτρο 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, του οποίου η διαχείριση έχει εκχωρηθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, με Ομάδα Τοπικής Δράσης την Αναπτυξιακή Καστοριάς (ΑΝ.ΚΑΣ) ΑΕ-ΟΤΑ.

Οι πράξεις θα υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και Εθνικών Πόρων.

Αναλυτικά τα έργα είναι τα εξής:

  • Στην Υποδράση 2.2.2: Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Α/Α Κωδ. Έργου ΠΣΚΕ Τίτλος Πράξης Δημόσια Δαπάνη (€)
1 LD362-0110798 Εκσυγχρονισμός μονάδος παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων 17.296,80
2 LD362-0106201 Ίδρυση μονάδος παραγωγής καινοτόμων έτοιμων γευμάτων με βάση το σαλιγκάρι 13.807,96
3 LD362-0110766 Ίδρυση μονάδος παραγωγής αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών 85.699,99
Σύνολο Υποδράσης 19.2.2.2 116.804,75

 

  • Στην Υποδράση 19.2.2.3: Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Α/Α Κωδ. Έργου ΠΣΚΕ Τίτλος Πράξης Δημόσια Δαπάνη (€)
4 LD362-0211237 Εκσυγχρονισμός τουριστικής επιχείρησης και επέκταση σε δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού 60.367,22
5 LD362-0178020 Εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης επιχείρησης «ΝΤΑΟΥΤΗΣ ΜΙΧ. ΘΩΜΑΣ» 48.231,51
6 LD362-0125965 Εκσυγχρονισμός επιχείρησης 73.744,05
Σύνολο Υποδράσης 19.2.2.3. 182.342,78

 

  • Στην Υποδράση 2.2.4: Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Α/Α Κωδ. Έργου ΠΣΚΕ Τίτλος Πράξης Δημόσια Δαπάνη (€)
7 LD362-0207871 Επένδυση σε καινοτόμες μεθόδους παραγωγής, διοίκησης και προστασίας του περιβάλλοντος από την ΠΑΝΑΜΑΡΜ ΟΒΕΕ 159.445,00
8 LD362-0112265 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 199.869,24
9 LD362-0144084 Εκσυγχρονισμός του βυρσοδεψείου της “ΑΦΟΙ ΤΣΟΥΚΑ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ” 129.190,75
10 LD362-0126526 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 95.719,41
11 LD362-0263943 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 135.474,46
12 LD362-0126484 Εκσυγχρονισμός ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ART WOOD ΣΑΡΤΣΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 178.392,50
13 LD362-0135655 ΕΚΣΥΝΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 19.500,00
14 LD362-0268350 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΖΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 8.784,62
Σύνολο Υποδράσης 19.2.2.4. 926.375,98

 

  • Στην Υποδράση 19.2.2.5: Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Α/Α Κωδ. Έργου ΠΣΚΕ Τίτλος Πράξης Δημόσια Δαπάνη (€)
15 LD362-0079023 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης εγκατάστασης & ίδρυση νέου υποκαταστήματος τεχνικού ελέγχου οχημάτων 199.746,95
16 LD362-0246372 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 183.475,50
17 LD362-0177959 Εκσυγχρονισμός Της Υφιστάμενης Επιχείρησης “ΣΜΙΞΙΩΤΗΣ ΣΩΤ.ΠΕΤΡΟΣ” 192.898,08
18 LD362-0122858 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ” 29.793,98
19 LD362-0140360 ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝ 10.678,42
Σύνολο Υποδράσης 19.2.2.5. 616.592,93

 

  • Στην Υποδράση 2.3.3: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Α/Α Κωδ. Έργου ΠΣΚΕ Τίτλος Πράξης Δημόσια Δαπάνη (€)
20 LD362-0166075 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΧΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 101.884,71
21 LD362-0109874 ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 97.274,50
Σύνολο Υποδράσης 19.2.3.3. 199.159,21

 

  • Στην Υποδράση 19.2.3.4: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
Α/Α Κωδ. Έργου ΠΣΚΕ Τίτλος Πράξης Δημόσια Δαπάνη (€)
22 LD362-0135989 ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΛΩΠΙΣΜΟΥ 64.232,03
Σύνολο Υποδράσης 19.2.3.4. 64.232,03

 

  • Στην Υποδράση 19.2.3.5: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
Α/Α Κωδ. Έργου ΠΣΚΕ Τίτλος Πράξης Δημόσια Δαπάνη (€)
23 LD362-0177990 Ιδρυση Νέας Επιχείρησης Με Επωνυμία “ΔΟΥΦΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” 35.885,28
24 LD362-0079192 ΙΔΡΥΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ KAI ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΝΙΑΚΟΥΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 68.265,46
25 LD362-0080523 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΗΚΟΒΙΣΤΗΣ 295.644,80
26 LD362-0135560 ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 145.461,91
Σύνολο Υποδράσης 19.2.3.5. 545.257,45

 

  • Στην Υποδράση 19.2.7.1: Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα)
Α/Α Κωδ. Έργου ΠΣΚΕ Τίτλος Πράξης Δημόσια Δαπάνη (€)
27 LD362-0148481 Καινοτόμο σύστημα ιχνηλασιμότητας έτοιμων ενδυμάτων γούνας 65.000,00
Σύνολο Υποδράσης 19.2.7.1. 65.000,00

 

  • Στην Υποδράση 19.2.7.2: Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας
Α/Α Κωδ. Έργου ΠΣΚΕ Τίτλος Πράξης Δημόσια Δαπάνη (€)
28 LD362-0207607 Παραγωγή νέου καινοτόμου προϊόντος τύπου γιαούρτης/ζυμούμενου γαλακτοκομικού προϊόντος με βελτιωμένα χαρακτηριστικά αξιοποιώντας τα μήλα Καστοριάς 65.000,00
Σύνολο Υποδράσης 19.2.7.2. 65.000,00

 

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ), στη διεύθυνση http://www.agrotikianaptixi.gr/el και στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στη διεύθυνση https://www.pepdym.gr/ , στην Ενότητα των Εκχωρήσεων.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*