4 έργα της ΔΕΥΑΚ ύψους 3,9 εκατ. ευρώ εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Περιφερειακό Πρόγραμμα Δυτ. Μακεδονίας

Τέσσερα έργα που σχεδίασε και μελέτησε η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 3.885.788,16 ευρώ, αξιολογήθηκαν θετικά και εντάχθηκαν για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Περιφερειακό Πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας.

Πρόκειται για τα έργα:

  1. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ  ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»,  προϋπολογισμού μελέτης 250.00 ευρώ.

Αφορά την πλήρη κατασκευή υδρογεώτρησης στην περιοχή Βαθυλάκου για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης του Δήμου Κοζάνης. Η προτεινόμενη γεώτρηση θα χρησιμοποιηθεί ως εφεδρεία του ήδη υπάρχοντος συστήματος.

  1. «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΩΤΗΣ, ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», προϋπολογισμού μελέτης 627.395,10 ευρώ.

Αφορά την κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης μήκους 7.217 μ. στους οικισμούς Αμυγδαλιάς, Ανατολής, Πύργου, Σταυρωτής και Κοντοβουνίου του Δήμου Κοζάνης, καθώς και νέας διθάλαμης δεξαμενής χωρητικότητας 200 m3.

 

  1. «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ», προϋπολογισμού μελέτης 350.000 ευρώ.

Αφορά την πλήρη αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού 89  φρεατίων με όλα τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια.

  1. «EΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», προϋπολογισμού μελέτης  658.393,06 ευρώ.

Αφορά την κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 22.700 μ. και     εξωτερικού δικτύου ύδρευσης συνολικού μήκους 3.370 μ., με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό στον οικισμό Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*