77.131,47€ για Μελέτες Αναβάθμισης των Υποδομών και Υπηρεσιών του Αεροδρομίου Καστοριάς

 Στο πλαίσιο της τροποποίησης  του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2023 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατά τη συνεδρίασή της στις 25 Ιουλίου, ενέκρινε μεταξύ άλλων

77.131,47€ για μελέτες που θα συμβάλλουν  στην αναβάθμιση των υποδομών και  συνολικά των υπηρεσιών του αεροδρομίου Καστοριάς,

Πιο συγκεκριμένα οι μελέτες, αφορούν:

  1. Τοπογραφική Μελέτη Αποτύπωσης του Αερολιμένα Καστοριάς, προϋπολογισμού 16.500,00€

Στο πλαίσιο έκδοσης οικοδομικών αδειών για τις εγκαταστάσεις του αερολιμένα, απαιτείται η έκδοση πλήρους τοπογραφικού διαγράμματος με τις σχετικές προδιαγραφές, τα οποία  θα καλυφθούν από τη συγκεκριμένη μελέτη.

  1. Μελέτη Αποτίμησης και Ενίσχυσης του Υφιστάμενου κτιρίου Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου  (ΠΕΑ) Καστοριάς, προϋπολογισμού 33.000,00€.

Η μελέτη υλοποιείται στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: Ολοκλήρωση και Αξιοποίηση του κτιρίου ΠΕΑ Καστοριάς, και στοχεύει στη διασφάλιση της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας του αερολιμένα.

  1. Επικαιροποίηση των μελετών Ηλεκρομηχανολογικών (Η/Μ) Εγκαταστάσεων του κτιρίου Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου Κρατικού Αερολιμένα Καστοριάς, προϋπολογισμού 27.631,47€

Η επικαιροποίηση αφορά μελέτες Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Πυρόσβεσης, Πυρανίχνευσης, Κλιματισμού – Αερισμού, ενεργειακής απόδοσης, αλεξικέραυνου-γείωσης κ.λπ

Η Περιφερειακή Αρχή επενδύει  στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην περεταίρω ανάπτυξη  του τουρισμού της περιοχής, αλλά και όλων των δραστηριοτήτων που θα επωφεληθούν από την αναβάθμιση του αερολιμένα,  έχοντας ως άμεση προτεραιότητα την ασφάλεια πολιτών και ταξιδιωτών.

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*