93.024,80 € από την Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Καστοριάς για την ηλεκτροδότηση των (4) νέων γεωτρήσεων στο ΤΟΕΒ Κορησού-Λιθιάς

Εγκρίθηκε από  την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ομόφωνα, την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024, η ένταξη στους ΚΑΠ 2024 (Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Καστοριάς) η δαπάνη που αφορά, την <<Ηλεκτροδότηση των (4) νέων γεωτρήσεων στο ΤΟΕΒ Κορησού-Λιθιάς>> ποσού 93.024,80 ευρώ με ΦΠΑ.

Αφορά υποέργο του έργου: << Εκσυγχρονισμός & επ΄ έκταση αρδευτικών δικτύων Κορησού και Λιθιάς>> προϋπολογισμού  2.200.000,00 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα,  περιλαμβάνει την ηλεκτροδότηση (4) νέων γεωτρήσεων : δύο (2) για την Κορησό και δύο (2) για την Λιθιά, που κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του έργου επέκτασης – εκσυγχρονισμού αρδευτικού δικτύου του ομώνυμου ΤΟΕΒ και η λειτουργία τους είναι απαραίτητη.

Σκοπός είναι ο εκσυγχρονισμός της επέκτασης των συλλογικών αρδευτικών δικτύων των αγροκτημάτων Κορησού και Λιθιάς στην Π.Ε. Καστοριάς. Ο εκσυγχρονισμός των αρδευτικών δικτύων αναφέρεται ιδιαίτερα στην διαχείριση του αρδευτικού νερού με λήψη μέτρων εξοικονόμησης στο πλαίσιο των αρχών της γεωργίας μειωμένων εισροών – γεωργίας ακριβείας.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*