ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

DHMOSDESKATHS

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δεσκάτης, στη συνεδρίαση της 7ης Ιουνίου 2022 αποφάσισε,  κατά πλειοψηφία,  την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ: 1] Της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και 2] των Δήμων: α] Γρεβενών και β] Δεσκάτης με τίτλο «Μελέτες βελτίωσης οδού Νησί – Καρπερό».

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης,  φορέας υλοποίησης και χρηματοδότησης της πράξης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και  κύριοι του έργου είναι οι Δήμοι Γρεβενών και Δεσκάτης. Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες βελτίωσης οδού Νησί – Καρπερό» από τους κυρίους του έργου [Δήμος Γρεβενών  και Δήμος Δεσκάτης] στον φορέα υλοποίησης [Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Γρεβενών], ο οποίος έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή της για λογαριασμό των κυρίων του έργου.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 400.000 ευρώ και οι  μελέτες  αφορούν  την βελτίωση και ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου δρόμου Νησί – Καρπερό συνολικού μήκους 10.927μ.,   καθώς και το τμήμα δρόμου μήκους 520μ. προς την περιοχή  αναψυχής του οικισμού Νησίου.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*