ΓΝΚ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας

Η Διοίκηση του ‘Μαμάτσειου’ Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.61910/ 08-10-2021 (ΦΕΚ Β’ 4674 / 08-10-2021)  ΚΥΑ: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ……….”

 

Γνωστοποιήσει σε ΟΛΟΥΣ τους συμπολίτες μας, για την ασφάλειά τους αλλά πρωτίστως για την ασφάλεια των δικών τους ανθρώπων που νοσηλεύονται, να σεβαστούν τις παρακάτω οδηγίες της ΚΥΑ :

 

  • Ένας (1) συνοδός/επισκέπτης ανά ασθενή
  • Οι πλήρως εμβολιασμένοι, συνοδοί ασθενών δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο πριν την είσοδο τους στο Νοσοκομείο.
  • Οι μη εμβολιασμένοι ή μη νοσήσαντες συνοδοί ασθενών, υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδο τους σε δημόσια ή ιδιωτική δομή παροχής υπηρεσιών “πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας” περιλαμβανομένων και των δημοσίων και ιδιωτικών ιατρείων ( δηλ όχι στο Νοσοκομείο)
  • Οι πλήρως εμβολιασμένοι συνοδοί νοσηλευομένων ασθενών υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) εντός σαράντα οκτώ(48) ωρών πριν την είσοδο τους σε κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας.
  • Οι μη εμβολιασμένοι ή μη νοσήσαντες συνοδοί νοσηλευομένων ασθενών υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊο Covid-19 με την μέθοδο PCR εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδο τους σε κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων επιβεβαιώνονται μέσω εδικής εφαρμογής Covid Free GR

Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εξαιρούνται οι συνοδοί ασθενών που προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Κατά την προσέλευση είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας και η τήρηση όλων των μέτρων ατομικής προστασίας.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*