Ενημέρωση για αναζήτηση δικαιολογητικών μέσω διαδικτύου

Για τη διευκόλυνση των συμπολιτών μας, ως προς τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ανακοίνωση 2438/9-2-2022 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου “για την αντιμετώπιση απροβλέπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας του σεισμού στις 9-1-2022”, σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να αναζητήσετε διαδικτυακά τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πατώντας εδώ)

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (πατώντας εδώ)

Η είσοδος στις υπηρεσίες γίνεται με κωδικούς Taxisnet.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*