η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Β ΦΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Στο πλαίσιο της Συγκρότησης Τοπικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Δήμου Κοζάνης, πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου, η 1η Συνάντηση Εργασίας της Β΄ Φάσης του Προγράμματος. Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε με υβριδικό τρόπο, με φυσική παρουσία και διαδικτυακά, παρουσία του Προέδρου του ΟΑΠΝ κ. Ζήση Μάρα και τη συμμετοχή της Κύριας Ερευνήτριας του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΕΛ) Ζωής Ν. Μάργαρη συμμετείχαν όπως πάντα ιδιώτες, εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, φορέων και συλλογικοτήτων του Δήμου.

Στη συνάντηση εργασίας έγινε αρχικά μια σύντομη παρουσίαση της έννοιας της άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς, της «Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς» της UNESCO (2003) και των δράσεων που προβλέπονται από την εν λόγω Σύμβαση από την κα. Ζωή Ν. Μάργαρη Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος. Κατόπιν αυτού παρουσιάσθηκαν συνοπτικά οι δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Συγκρότησης του Ευρετηρίου Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Δήμου Κοζάνης, από ενάρξεως, μέχρι σήμερα. Επισημάνθηκε ότι η συγκρότησή του ξεκίνησε το 2017, με την επιστημονική συνδρομή του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών με στόχο την καταγραφή, μελέτη, προβολή και προώθηση της ζώσας άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς του Δήμου Κοζάνης. Υπογραμμίσθηκε ότι η δημιουργία του συνάδει με τα σύγχρονα επιστημονικά και θεσμικά δεδομένα και έχει ως κύριο σκοπούμενο, εκκινώντας από το τοπικό πολιτισμικό κεφάλαιο και αξιοποιώντας το τοπικό δυναμικό να αποτελέσει πεδίο ενδυνάμωσης και προβολής της τοπικής κουλτούρας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και να συμβάλλει στην αειφορία των τοπικών κοινοτήτων. Επιπρόσθετα επισημάνθηκε ότι πρόκειται για το πρώτο του ελλαδικού χώρου, που διαμορφώθηκε χάρη στην εθελοντική συνδρομή των ανθρώπων του Δήμου, οι οποίοι, εκφράζοντας την αγάπη τους για τον λαϊκό πολιτισμό, πρόθυμα συμμετέχουν στις εργασίες του και στηρίζουν συστηματικά την προσπάθεια.

Όπως υπογράμμισε η κα Μάργαρη, στην Α΄ Φάση του Προγράμματος που ολοκληρώθηκε το 2021, συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας οι οποίες συγκέντρωσαν και κατέθεσαν στο Αρχείο εξαιρετικά ενδιαφέρον λαογραφικό υλικό (φωτογραφίες, ηχογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις, κείμενα).  Δυστυχώς, η πανδημία του covid-19 επέδρασε καταλυτικά στις δράσεις και τις εργασίες συγκρότησης του Ευρετηρίου, αφού δεν επέτρεψε τις δια ζώσης συναντήσεις των ομάδων εργασίας, τις επιτελέσεις και τις καταγραφές των εθιμικών δρωμένων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά συνέπεια, η ολοκλήρωση συλλογής του εθνογραφικού υλικού και η έκδοση του Α΄ Τόμου του Τοπικού Ευρετηρίου που είναι αφιερωμένος στον Κύκλο του Χρόνου, πρόκειται να υλοποιηθεί στην Β΄ Φάση του Προγράμματος, η οποία επανασχεδιάσθηκε με στόχο την βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση όλων των νέων μεθόδων-τεχνολογιών. Για την πραγμάτωση της παραπάνω σύλληψης, υιοθετώντας όλα τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα που προάγουν την συμμετοχικότητα, δρομολογήθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες επανενεργοποίησης του γόνιμου πλαισίου συνεργασίας των κοινωνικών εταίρων, σε επίπεδο ατόμων και συλλογικοτήτων, προκειμένου να εμπλουτισθεί η προς έκδοση λαογραφική ύλη. Σε εξέλιξη αυτών, η κα Μάργαρη παρουσίασε το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα εργασιών τις Β΄ Φάσης του Προγράμματος και τις θεματικές ενότητες που θα δραστηριοποιηθούν οι εθελοντικές ομάδες εργασίας, με στόχο την ανάδειξη της ζώσας διάστασης της άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς του Δήμου.

Κατόπιν, πήραν τον λόγο συμμετέχοντες, εκπρόσωποι συλλογικοτήτων και φορέων, που κατέθεσαν τις θέσεις και τις προτάσεις τους και ακολούθησε διαλογική συζήτηση μέσα από την οποία αναδύθηκαν τα δεδομένα του χρονοπρογραμματισμού της Β΄ Φάσης του Προγράμματος Συγκρότησης του Τοπικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Δήμου Κοζάνης. Η ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή και η θερμή υποδοχή που επεφύλαξαν οι συμμετέχοντες στις προτάσεις των στελεχών του ΟΑΠΝ που συντονίζει, με την επιστημονική επιμέλεια της κυρίας Μάργαρη την προσπάθεια αυτή, αποτέλεσαν το καλύτερο εφαλτήριο για τη συνέχιση της συγκρότησης του Ευρετηρίου.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*