Κατασκευή πάρκου στην είσοδο της Γαλατινής και ανάπλαση του άλσους της κεντρικής πλατείας.

Ξεκίνησαν οι εργασίες ανάπλασης στη Γαλατινή με ανταποδοτική χρηματοδότηση από εταιρίες κατασκευής αιολικών σταθμών, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 130.000  ευρώ.

Οι εργασίες αφορούν συγκεκριμένα:

Α) Την κατασκευή πάρκου στην είσοδο της Γαλατινής όπου προβλέπονται:

  • Δρόμος που αξιοποιείται ως κεντρικός άξονας του πάρκου που συνδέει όλες τις επιμέρους λειτουργίες του με ελεγχόμενη είσοδο οχημάτων
  • Διαμόρφωση 2 πλατειών στις επιμέρους υποενότητες του Πάρκου με πέργολες και καθιστικά
  • Διαμόρφωση υπαίθριου αμφιθεατρικού χώρου σε σχέση με το πολιτιστικό κέντρο
  • Διαμόρφωση πεζοδρομίων περιμετρικά του πάρκου
  • Χωροθέτηση υπαίθριων οργάνων γυμναστικής
  • Χωροθέτηση διαβάσεων
  • Ανεμπόδιστη προσπέλαση του Πάρκου με ράμπες
  • Φύτευση δέντρων και θάμνων είτε σε δεντροστοιχίες είτε σε ελεύθερες συστάδες που συμπληρώνουν την λειτουργική και αισθητική ταυτότητα του Πάρκου
  • Φωτισμός με φωτιστικά τεχνολογίας LED
  • Κατασκευή υποδομής απορρόφησης ομβρίων

 

Β) Την ανάπλαση του άλσους της κεντρικής πλατείας που περιλαμβάνει την κατασκευή περιπατητικών διαδρόμων, εγκατάσταση φωτισμού και αστικού εξοπλισμού.

Τα παραπάνω  έργα εκτελούνται από την ανταποδοτική χρηματοδότηση 2.000.000 ευρώ που εξασφάλισε η Δημοτική Αρχή  από εταιρίες κατασκευής αιολικών σταθμών.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*