Κοινοποίηση του με αριθμό 1/2022 Πρακτικού της Β΄ Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, σχετικά με την δεύτερη κλήρωση οικοπέδων στην μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης

Η Β΄ Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών ΠΕ Κοζάνης δημοσιοποιεί το πρακτικό δεύτερης Κλήρωσης Οικοπέδων με τον σχετικό πίνακα στον οποίο φαίνεται το Οικοδομικό Τετράγωνο και οι Αριθμός του οικοπέδου που παραχωρείται στον κάθε ένα δικαιούχο στον νέο οικισμό της Ποντοκώμης.

Στη συνέχεια και μετά την δημοσίευση του παρόντος πρακτικού οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν μεταξύ τους αμοιβαίες ανταλλαγές κληρωθέντων οικοπέδων, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις περί ανταλλαγών κληρωθέντων οικοπέδων στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Σε κάθε περίπτωση το Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας θα μεταβιβάζει τα σχετικά αιτήματα προκειμένου η Β΄ Επιτροπή ΘΓ&ΕΔ να γνωμοδοτεί αρμοδίως.

Σημειώνεται επίσης ότι οι δικαιούχοι μπορούν να ανταλλάσουν μεταξύ τους τα οικόπεδα που θα τυχαίνουν από την κληρωτίδα σε όλες τις κληρώσεις που θα γίνουν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας και μάλιστα και μεταξύ των διαφορετικών κληρώσεων με την προϋπόθεση να μην έχουν εκδοθεί ακόμα οι τίτλοι κυριότητας.

 

 

Το Πρακτικό Κλήρωσης με αριθμό 1/2022 (ΑΔΑ : ΨΧΛΠ7ΛΨ-ΝΣ2)

https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A7%CE%9B%CE%A07%CE%9B%CE%A8-%CE%9D%CE%A32

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*