Συνεδριάζει την Τρίτη 05 Οκτωβρίου Υπο την Προεδρία της Ευφροσύνης Ντιό το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση σε συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (5-10-2021)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (τεύχος Α’ 55/11-3-2020) και του υπ’ αριθ. 33954/2-6-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30, με θέματα:

1: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας

Εισηγήτρια: η Πρόεδρος του Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας κ. Ευφροσύνη Ντιό

2: Έγκριση Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης  κ. Νικόλαος Λυσσαρίδης.

3: Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων

Εισηγητής: ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας κ. Πρόδρομος Ασλανίδης

4: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας Κτηνιάτρων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Εισηγήτρια: η Αν. Διευθύντρια Διοίκησης κ. Άννα Καρακούλα

5: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Εισηγήτρια: η Αν. Διευθύντρια Διοίκησης κ. Άννα Καρακούλα

6: Έγκριση σκοπιμότητας επιχορήγησης του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών για την προμήθεια ενός (1) POC RTPCR και 300 test

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Ιωάννης Γιάτσιος

7: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Παράλληλα Έργα αναδασμού στο αγρόκτημα Μελανθίου Δήμου Άργους Ορεστικού»  Προϋπολογισμού 200.000,00

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

8: Συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕΠΙΣ)

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Πολιτισμού κ. Όλγα Πουταχίδου,

9: Έγκριση σκοπιμότητας και των όρων Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης  κ. Βασίλειος Άμπας

10:18η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (18η/2021)

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης  κ. Παναγιώτα Γκατζαβέλη

11: 19η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (19η/2021)

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης  κ. Παναγιώτα Γκατζαβέλη

12: 20η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (20η/2021)

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης  κ. Παναγιώτα Γκατζαβέλη

13: Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου ποσού 11.130.000,00€  από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»,  σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 30595/22.04.2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1590/τ. Β’/09-5-2019), η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε την  13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμό 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ. Β’/ 27-8-2018) και ισχύει», για την υλοποίηση του έργου:
«ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΑΒΟΠΟΤΑΜΟ (ΓΚΑΛΕΣΑΒΟ) ΕΩΣ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ»

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος κ. Καλλιόπη Κυριακίδου.

 

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr) να ενημερώσουν τη γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου στα τηλέφωνα:

2461052620, 2461052621 ή με e-mail στο info.ps@pdm.gov.gr

 

 Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 Ευφροσύνη Ντιό

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*